Przemysłówka S.A.

Ponad pół wieku doświadczenia.
Tysiące zrealizowanych projektów, w kraju i za granicą..

 

Przemysłówka S.A.

Ponad pół wieku doświadczenia.
Tysiące zrealizowanych projektów, w kraju i za granicą..

 

Przemysłówka S.A.

Ponad pół wieku doświadczenia.
Tysiące zrealizowanych projektów, w kraju i za granicą..

 

Przemysłówka S.A.

Ponad pół wieku doświadczenia.
Tysiące zrealizowanych projektów, w kraju i za granicą..

1
1

Wynajem powierzchni biurowych. Więcej informacji

Budownictwo
przemysłowe

 • zadania inwestycyjne dla hutnictwa
 • zadania inwestycyjne dla przemysłu cementowo-wapienniczego oraz szereg innych inwestycji związanych z przemysłem
 • hale przemysłowe
 • magazyny

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej

 • kanalizacje deszczowe i sanitarne
 • parkingi
 • chodniki
 • drogi

Budownictwo użyteczności
publicznej i mieszkaniowej

 • zadania inwestycyjne dla szkolnictwa i służby zdrowia
 • zadania inwestycyjne dla organów instytucji państwowych
 • budynki mieszkalne
 • centra usługowo-rozrywkowe

Projekty
zakończone

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Projekty
zagraniczne

Budynek biurowy – Niemcy / Office building – Germany

Wynajem
powierzchni
biurowych
w budynkach

przy ul. Pułaskiego 25 w Częstochowie
przy ul. Poselskiej 12 w Częstochowie

Dzierżawa terenu przemysłowego o powierzchni 15 000 m2, do dyspozycji 3 suwnice o udźwigu 5t oraz pomieszczenie socjalno – biurowe

tel. 693 699 667