Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

By 01/27/2020

Leave a Reply


Informujemy , że firma Cz.P.B.P „PRZEMYSŁÓWKA” S.A realizuje projekt pn.:
„Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych realizowanych wspólnie z partnerami”
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG-08.02.00-24-107/13-00 z dnia 28.11.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 198.330,00 PLN

Projekt i wykonanie: GETGRINGO.PL