Jako firma działająca na rynku od ponad 50 lat jesteśmy świadomi, że kapitał ludzki jest tym czynnikiem, który powoduje że możemy być firmą profesjonalną. Tylko dzięki naszym pracownikom możemy dalej się rozwijać. Zatrudniamy zarówno doświadczonych pracowników jak i młodych ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje.