Jako firma działająca na rynku od ponad 50 lat jesteśmy świadomi, że kapitał ludzki jest tym czynnikiem, który powoduje że możemy być firmą profesjonalną. Tylko dzięki naszym pracownikom możemy dalej się rozwijać. Zatrudniamy zarówno doświadczonych pracowników jak i młodych ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje.

„Cz.P.B.P. Przemysłówka” S.A.  poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

 Częstochowa – Kierownik Projektu Budów/Kierownik Budowy

Wymagania:

– uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń;

– co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy;

– kierowanie budową co najmniej jednego kompletnego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 20 000 mi  minimum trzech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości minimum 25 mln zł.

Włocławek – Kierownik Budowy

Wymagania:

– uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń;

– co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy;

– pełnienie, w okresie ostatnich pięciu lat, funkcji Kierownika Budowy, na minimum jednej budowie, obejmującej roboty budowlane, związane ze wznoszeniem kompletnego budynku, o kubaturze minimum 10 000 m3 i minimum dwóch kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

 

CV prosimy przesyłać bezpośrednio na adres:

poczta@przemyslowka.com.pl

Przed wysłaniem aplikacji proszę zapoznać się z linkiem:

http://przemyslowka.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/05/inf-odo-rekrutacja-3.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.)

„Cz.P.B.P. Przemysłówka” S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

Częstochowa – operator żurawia

Wymagania:

– minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku operatora żurawia,

– dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz,

– aktualne uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego,

– dobre umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, dokładność, rzetelność.

CV prosimy przesyłać bezpośrednio na adres:

poczta@przemyslowka.com.pl

Przed wysłaniem aplikacji proszę zapoznać się z linkiem:

http://przemyslowka.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/05/inf-odo-rekrutacja-3.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.)