Zakres prac wykonanych przez ,,CZ.P.B.P Przemysłówka” S.A.
całkowity stan surowy. Główna Poczta w Bonn, Niemcy.

,,CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” Spółka Akcyjna wykonuje „pod klucz” obiekty budowlane kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa oraz długoletnie doświadczenie, pozwalają nam na realizację trudnych technicznie i organizacyjnie robót.
Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 200 pracowników w tym około 40 osób kadry inżynieryjno-technicznej, posiadających bogate doświadczenie zawodowe, cieszących się uznaniem na budowach w kraju i za granicą. Jako generalny wykonawca zapewniamy    sprawdzone    w dotychczasowej współpracy firmy dla robót specjalistycznych jak teletechnika, aparatura kontrolno-pomiarowa, klimatyzacja i wentylacja oraz instalacje technologiczne. Dodatkową działalnością firmy jest wynajem sprzętu budowlanego, rusztowań i szalunków PERI oraz wynajem powierzchni biurowych.

„CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. wykonuje:

  • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne w różnych technologiach,
  • kompleksy szpitalne, przychodnie,
  • szkoły, przedszkola, sale gimnastyczne, pływalnie,
  • obiekty usługowo – handlowe,
  • hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe,
  • oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody,
  • zbiorniki żelbetowe monolityczne, skomplikowane fundamenty technologiczne,
  • sieci wodociągowe, kanalizacje deszczowe, kanalizacje sanitarne,
  • drogi, chodniki, parkingi,
  • adaptacje, modernizacje i remonty.
CZ.P.B.P Przemysłówka S.A. otrzymała nagrodę III stopnia w ogólnopolskim konkursie ” Budowa roku 2008 ” za projekt w Generalnym Wykonawstwie Akademickiego Centrum Sportu w Częstochowie.  ( więcej informacji o konkursie www.budowaroku.pl)