Referencje posiadane przez ,,CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A.” 

 • Nestle Waters Polska S.A – Rozlewnia Wód Minerlanych w Rzeniszowie
 • Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
 • Modernizacja Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Profesora W.Orłowskiego w Częstochowie
 • Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym w Siewierzu
 • Przebudowa żużlowego stadionu miejskiego w Częstochowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
 • Budynek administracyjno – laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
  przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie
 • Hala widowiskowo – sportowa wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Kolonowskich.
 • Budynek produkcyjno – biurowy dla Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Legionów w Częstochowie
 • Budowa zespołu obiektów Rejonu Dystrybucji w Lublińcu dla ENION S.A.
 • Przebudowa i modernizacja sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu
 • Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją zabytkowego budynku przy Al. NMP 24 w Częstochowie
 • Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową i zapleczem techniczno – socjalnym dla
  TRW przy ul. Rolniczej w Częstochwie
 • Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie
 • Budowa bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii w Szpitalu
  im. dr. L. Rydgiera w Częstochowie
 • Wykonanie fundamentu pod maszynę do cięcia blach dla firmy ,,Ferrometal”
  przy ul. Bór w Częstochowie
 • Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie
 • Roboty żelbetowo – konstrukcyjne w halach dla firmy Indesit w Radomsku
 • Hala sportowo – widowiskowa z zapleczem i częścią hotelową dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Termomodernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi
 • Budowa Inspektoratu ZUS w Zawierciu
 • Remont zabytkowego budynku Oficyny Zachodniej Ratusza Miejskiego w Częstochowie
 • Sala gimnastyczna z łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koszęcinie
 • Remont Szpitala im. dr. T. Chałubińskiego w Częstochowie
 • Pawilon Oddziału Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
 • Zespół obiektów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie
 • Remont Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • Budowa Odziału ZUS przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie wraz z zagospodarowaniem
  terenu i infrastrukturą techniczną
 • Sala sportowa wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Św Jana de la Salle w Częstochowie
 • Prace remontowe i przystosowawcze obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
 • Budynek biurowo – magazynowy dla firmy ,,Parasol” w Częstochowie
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych 6 -ściu budynków mieszkalnych dla Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie
 • Magazyn biblioteczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Akademi im. Jana Długosza
  w Częstochowie
 • Hala magazynowa dla firmy ,,Kler” w Dobrodzieniu
 • Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Grabówka w Częstochowie
 • Monolityczne zbiorniki żelbetowe oczyszczalni ścieków dla Zakładów Mięsnych ” Jandar ”
  w Woźnikach
 • Budynek nowej zestawiarni i fundamenty technologiczne dla ”Thomson Multimedia” w Piasecznie
 • Prace remontowo – adaptacyjne w Szpitalu ” Hutniczym ” w Częstochowie
 • Wojwódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” przy Al. Jana Pawła II w Częstochowie
 • Nadbudowa budynku dydaktycznego wraz z renowacją elewacji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
 • Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • Budowa Inspektoratu ZUS w Kłobucku
 • Budowa Centrum Zaopatrzenia Makro w Częstochowie wraz z modernizacją ulic Jagielońskiej i Równoległej
 • Roboty remontowo – budowlane w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym PCK w Częstochowie
 • Prace adaptacyjne części budynku Pawilonu Zakaźnego PCK z przeznaczeniem na Oddział Opieki Paliatywnej
 • Budynek kuchni dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu
 • Przebudowa obiektu przy Al. Jana Pawła II w Częstochowie dla potrzeb Banku Ochrony Środowiska
 • Roboty stanu surowego hali magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową dla CITRI – MARKET w Częstochowie
 • Modernizacja hali sportowej Politechniki Częstochowskiej
 • Kolektor deszczowy Ø 1600 z przejściem pod torami PKP w rejonie stacji
  Częstochowa – Osobowa
 • Stan surowy sali gimnastycznej w Staniątkach woj. małopolskie
 • Ocieplanie budynków mieszkalnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie
 • Kompleks obiektów Wydziału Obsługi Odbioru Gazu w Lublińcu
 • Budynek Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Sala gimnastyczna w Zabierzowie Bocheńskim woj. mołopolskie
 • Remont pomieszczeń dydaktyczno – laboratoryjnych Politechniki Częstochowskiej
 • Prace remontowo – adaptacyjne stołówki akademickiej Politechniki Częstochowskiej
 • Remont pomieszczeń w Motelu Orbis przy Al. Wojska Polskiego w Częstochowie
 • Hala produkcyjno – magazynowa wraz z łącznikiem dla firmy ,, EJOT Tworzywa Sztuczne” w Ciasnej
 • Adaptacja internatu na budynek mieszkalny w Lublińcu
 • Budowa kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul.Bialskiej w Częstochowie
 • Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
 • Budowa fundamentów technologicznych ,, Walcownia Prętów ” Huty Zawiercie
 • Obiekty technologiczne Cementowni ,,Warta” S.A. w Działoszynie
 • Obiekty technologiczne Huty ,, Częstochowa ”