Zarząd firmy stanowią:

Prezes Zarządu – Janusz Stępień

V-ce Prezes Zarządu – Andrzej Stępień

Prokurent – Krzysztof Stępień

Prokurent – Andrzej Piesyk

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Sałajewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Andrzej Habel

Sekretarz Rady Nadzorczej – Jerzy Semik