Zarząd firmy stanowią:

Prezes Zarządu – Janusz Stępień

V-ce Prezes Zarządu – Ryszard Oślizło

Prokurent – Andrzej Stępień

Prokurent – Krzysztof Stępień

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Sałajewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Andrzej Habel

Sekretarz Rady Nadzorczej – Jerzy Semik