W „CZ.P.B.P Przemysłówka S.A.” opracowano i wdrożono następujące procedury: :

 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością,
 • nadzorowanie norm i przepisów,
 • nadzorowanie dokumentacji technicznej,
 • ocena i weryfikacja dostawców ,
 • identyfikacja materiałów i surowców na budowach,
 • kontrola toku produkcji,
 • kontrola i badanie końcowe wyrobu,
 • wyrób niezgodny z wymogami,
 • działania korygujące i zapobiegawcze.

W pionie dyrektora ds. Produkcji działa specjalista ds. Kontroli Jakości , do którego zadań należy między innymi:

 • kontrola wykonywanych robót budowlanych i montażowych pod względem zgodności z normami i aprobatami technicznymi , warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót , dokumentacją techniczną,
 • kontrola jakości surowców i technologii używanych do produkcji , udział w ewentualnych postępowaniach reklamacyjnych,
 • kontrola wpisów do dziennika odbiorów międzyoperacyjnych przez pracowników nadzoru budowy,
 • udzielanie porad personelowi technicznemu budów przy skomplikowanych rozwiązaniach technicznych i procesach technologicznych.