Polityka szkoleniowa firmy

W pionie Dyrektora Naczelnego działa Specjalista d/s BHP . Do podstawowych jego zadań należy:

  • szkolenie BHP pracowników nowo przyjętych,
  • szkolenie okresowe w zakresie BHP wszystkich pracowników . Wszyscy pracownicy zatrudnieni w, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. posiadają aktualne szkolenie okresowe,
  • nadzór nad aktualnym szkoleniem bhp pracowników nadzoru technicznego,
  • kontrola stanu BHP na budowach w kraju i za granicą,
  • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  • prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, sprawami pracowniczymi dotyczącymi BHP,
  • stosowanie względem podwykonawców procedur wymaganych przepisami BHP jak: przekazywanie frontów robót , nadzór BHP , koordynacja prac itd.

Prowadzone szkolenia BHP, środowiskowe,doskonalące

Przedsiębiorstwo prowadzi szkolenia z zakresu BHP. Szkolenia wstępne ogólne dla wszystkich pracowników na stanowiskach robotniczych prowadzimy we własnym zakresie. Szkolenia okresowe dla nadzoru technicznego i służb funkcjonalnych zlecamy zewnętrznym ośrodkom szkoleniowym.
W miarę potrzeby przedsiębiorstwo kieruje pracowników służb funkcjonalnych na różnego rodzaju kursy i szkolenia podnoszące znajomość zagadnień związanych z bezpośrednio wykonywaną pracą.
Wysyłamy także pracowników na stanowiskach robotniczych na szkolenia mające na celu uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń ( np. montaż rusztowań metalowych , obsługa pił łańcuchowych , wózków jezdnych itp. )