Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętokrzyskiej 13/15 w Częstochowie

Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul.Kościelnej 11

Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Budowa Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo Dydaktycznego Kampus Politechniki Łódzkiej – ETAP IV

Budowa silosu magazynowego klinkieru wraz z układami transportowymi zasypującymi i wybierającymi w Cementowni „WARTA” w Trębaczewie (poczta Działoszyn)

Budowa układu kruszenia i transportu mas ziemnych i skalnych ze złóż „Pajęczno-Makowiska I”do granicy wyrobiska złóż „Niwiska Górne-Grądy”ze zrzutem na wyrobisko

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie

Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Rewitalizacja Zepołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie -Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

WYKONANIE STANU SUROWEGO OTWARTEGO BUDYNKÓW „B” i „C” w WIELUNIU