Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie

Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Rewitalizacja Zepołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie -Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

WYKONANIE STANU SUROWEGO OTWARTEGO BUDYNKÓW „B” i „C” w WIELUNIU

Dom Spokojnej Starości „Zakątek Seniora”

Rozbudowa i przebudowa Komendy Policji w Oławie

Rozbudowa i przebudowa Komendy Policji w Oławie

Przedszkole w Bojszowach

Przedszkole w Bojszowach

Modernizacja budynków maszynowni dwóch bloków Elektrowni Pątnów

Modernizacja budynków maszynowni dwóch bloków Elektrowni Pątnów

Kino ” Muza ” w Sosnowcu

Kino ” Muza ” w Sosnowcu

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie Etap II

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie Etap II