• Ośrodek Terapii i Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach,
  • Pawilon Intensywnej Terapii dla Szpitala im. L.Rydygiera w Częstochowie,
  • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie,
  • Pawilon Onkologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na 700 łóżek przy ul. Bialskiej w Częstochowie,
  • Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie,
  • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu,
  • Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu,
  • Modernizacja Wytwórni Sprzętu Medycznego w Częstochowie,
  • Wytwórnia Strzykawek Jednorazowych w Kłobucku,