• Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie o wydajności 90 000 m3/dobę,
  • Budowa Galwanizerni dla Zakładu Nr 6 FSM w Częstochowie,
  • Oczyszczalnia Ścieków dla Huty „Częstochowa” o wydajności 2400 mj/h,
  • Zbiorniki żelbetowe dla Zakładowej Oczyszczalni Ścieków „JANDAR” w Woźnikach,
  • Osadniki szlamów żelazodajnych dla Huty „Częstochowa”,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Zakładów Papierniczych w Myszkowie,
  • Chłodnik wody przemysłowej obiegu czystego dla Huty ,, Częstochowa”
  • Miejskie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej średnicy od φ 500 mm do φ 1600