W związku z termomodernizacją naszego budynku biurowego przy ul. Pułaskiego 25 w Częstochowie, zapraszamy do składania ofert na :

1. Dostawę i montaż daszku szklanego, nad wejściem do budynku, ze szkła hartowanego, na odciągach ze stali nierdzewnej, o wymiarze 5 300×1 600 mm.
2. Dostawę i montaż balustrady ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, ok. 5 mb, wykonanej zgodnie z rysunkami.
3. Wykonanie ocieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu.
Warstwa grubości 14 cm, w orientacyjnej ilości 630 m2.
4. Dostawę i montaż okien PCV; rama okienna 7-komorowa, dwukolorowa, od zewnątrz szara, od wewnątrz biała, szklenie dwukomorowe.
140 szt. okien o wymiarach 157×177 cm i 5 szt. okien o wymiarach 118×51 cm.
Podział okien zgodny z projektem termomodernizacji.
5. Dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, o wymiarze 118×290 cm, z naświetlem.
6. Wykonanie ocieplenia ściany szczytowej, o powierzchni ok. 300 m2, wraz z wykonaniem napisu z adresem budynku oraz montażem płyt okładzinowych w strefie parteru.
7. Dostawę i montaż obróbek blacharskich, parapetów blaszanych, rur i rynien spustowych budynku.
8. Dostawę i montaż instalacji PV, zgodnie z audytem o mocy 10 kW.
9. Wymianę źródeł światła w budynku na źródła LED.
10. Odtworzenie instalacji odgromowej budynku.

Oferty i pytania, co do zakresu robót, proszę składać na adres: a.piesyk@przemyslowka.com.pl