Uchwałą Zarządu, z dnia 22.11.2019 roku, w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi, został wybrany do obsługi PPK – Fundusz TFI PZU.

W załączeniu przekazujemy materiały:

Spotkanie informacyjne ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych, z przedstawicielem TFI PZU S.A., odbędzie się w siedzibie „Cz.P.B.P. Przemysłówka” S.A. w dniu 28.01.2020 r. o godz. 10.00.