Rozbudowa i przebudowa Komendy Policji w Oławie

Rozbudowa i przebudowa Komendy Policji w Oławie

Przedszkole w Bojszowach

Przedszkole w Bojszowach

Modernizacja budynków maszynowni dwóch bloków Elektrowni Pątnów

Modernizacja budynków maszynowni dwóch bloków Elektrowni Pątnów

Kino ” Muza ” w Sosnowcu

Kino ” Muza ” w Sosnowcu

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie Etap II

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie Etap II

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

Dom Kultury w Kleszczowie

Dom Kultury w Kleszczowie

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu

Zakład Ubezpieczeń społecznych w Koninie

Zakład Ubezpieczeń społecznych w Koninie

Modernizacja stacji diagnostycznej na terenie JW w Lublińcu

Modernizacja stacji diagnostycznej na terenie JW w Lublińcu

Budowa Kompostowni w Konopiskach

Budowa Kompostowni w Konopiskach

Przebudowa Placu Biegańskiego oraz I i II Alei NMP w Cęstochowie

Przebudowa Placu Biegańskiego oraz I i II Alei NMP w Cęstochowie