Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo – rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie

Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – I etap – Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie

Budowa zadaszenia lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa budynku salonu samochodowego wraz z częścią serwisową i warsztatową

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętokrzyskiej 13/15 w Częstochowie

Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul.Kościelnej 11

Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Budowa Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo Dydaktycznego Kampus Politechniki Łódzkiej – ETAP IV

Budowa silosu magazynowego klinkieru wraz z układami transportowymi zasypującymi i wybierającymi w Cementowni „WARTA” w Trębaczewie (poczta Działoszyn)

Budowa układu kruszenia i transportu mas ziemnych i skalnych ze złóż „Pajęczno-Makowiska I”do granicy wyrobiska złóż „Niwiska Górne-Grądy”ze zrzutem na wyrobisko